Tetőszerkezetekkel összefüggő fogalmak szótára

zsaluzás

Tetőszerkezet befedése lemezanyagokkal ( leggyakrabban deszkák vagy OSB lemezek). A zsaluzás a fedőanyagok alátéteként használt. Korlátozva a szerkezet szilárdságát is biztosíthatja a tető síkjában valamint a felső övek kihajlását a rácsostartó síkjából.

átlós kötőgerenda

Kitöltő vessző a rácsostartóban, átviszi a húzó vagy nymóerőket. Nyomással terhelt átlós kötőgerendák hosszanti merevítőkkel szoknak lenni merevítve amelyek a kötőgerenda a rácsostartó síkjából való kihajlást akadályozzák.

részlet

Két csomópontot kötő gondolt szakasz amely a csomópontok és más rúd tetszés szerinti számát tartalmazza. Néhány fa rúdelemet vagy más profiltípust és anyagot tartalmazhat.

alsó öv

Támasztó részleteket kötő rácsostartó rúdja. Lehet egyenes vagy megtört. Az alsó öv leggyakrabban húzással terhelt, álmennyezet tartasy esetében húzás és lehajlás kombinációjával. A minimális állandó terhelésnél a szél szívása miatt nyomóerővel lehet terhelt, ezért hosszanti merevítőkkel kell biztosítani.

faépület

Épület, amely vivőszerkezete főleg faelemekből vagy faeredetű anyagokból áll.

torokgerendás tetőszerkezet

Tetőszerkezet szabad tetőtérrel amely ki lehet használva pld. lakás célokra. A tetőtér felülről vízszintes rúddal úgynev. torokgerendával  van határolva amely a páros tetőgerendákat köti. Torokgerendás tető leggyakrabban a méretekre tekintve osztottként ( két részbő) szok lenni tervezve.

konty főrácsostartója

Legalsó rácsostartó a szerkezetben merőlegesen a tetőgerinchez. Erbe a rácsostartóba vannak kötve a kötőgerendák és sarokrácsostartók. A magas terhelésre tekintve a főrácsostartó gyakran mint dupla vagy háromszoros tervezett.

hajlat főrácsostartója

Első (legnagyobb) rácsostartó a hajlatban.

dübel

Néha Buldognak nevezett. Acél kötőelem a faszerkezetek csatolásához. A dűbel mindig csavarral van kiegészítve..

felső öv

A tető síkjában fekvő rácsostartó kerületi rúdeleme. Az öv felső éle alapként szolgál a zsaluzásnak, szelemennek vagy tetőléceknek. Leggyakrabban a nyomás és hajlás kombinációjára van terhelve és ezért szükséges hosszanti merevítőket használni a rácsostartó síkból való kihajlás ellen.

taréjszelemen

tetősíkok felső éle

szerkezeti szeglemez

Szeglemez amellyel nem vivő rudak vannak csatolva a szerkezetbe. Ennek a szeglemeznek nem kötelező a vizsgálata.

tetőgerenda

Rúd a tetőszerkezetben amely a tető síkjában fekszik. A tetőgerendák nyomás és hajlás kombinációjával szoknak lenni terhelve. Ezért ezeket az elemeket a rácsostartó síkjából való kihajlásuk  ellen biztosítani kell pld. tetőlécekkel.

lécek

Tetőlécek a tetőszerkezet hosszanti elemét képezik amelyre a fedőanyagot rakják. Némelyik esetben ( ha erre a tehelésre méretezettek) a szaruk kihajlását gátolhatják, de csak abban az esetben ha megfelelő átlóval vannak kiegészítve.

lineáris stabilitás

Számítás, amely a szerkezet terhelés kritikus értékeit megállapítja mint a terhelés szorosát. Ezek a kritikus terhelési értékek  azt az állapotot képezik, amelynél a szerkezet megrongálódhat. A terhelés kritikus értékei mellett a kihajlás számítása is része a kilépéseknek.

lineáris számítások

Számítások, amelyeknél feltételezzük a deformálás lineáris függőségét a terhelésen.

túlemelés

Az alsó öv felhajlítása amely ellensúlyozza az alsó öv lehajlását a szerkezet deformációjánál. Leggyakrabban a középső rácsostartó emelésével hajtjuk végre, vagy a két szimmetrikus rácsostartót körülbelül a fesztáv harmadában.

kötőgerenda

Rácsostartók a konty szerkezetében párhuzamosan a tető gerincével. Kötőgerendák a kontyfalon és a konty főrácsostartóján fekszenek.

sarok

Két tetősík áthatolása amelyeknek az alsó élei 180°-nál kisebb szöget zárnak be.

sarok rácsostartó

Rácsostartó a szerkezetben amely alaprajzilag másolja a sarok élét.

hosszú rudak toldása

Ha a szerkezetben hosszabb rudak vannak mint a deszka maximális hossza, szükséges a hosszanti toldásuk. A rúdelemek toldása csomólemezek segítségével történik. A hajlító nyomaték átvitele szerint a toldás csuklós vagy beillesztett lehet.

szabvány javaslat

Előírás, amely szerint a rácsostartó összes statikai számítása történik.

nemlineáris számítások

Számítások, amelyeknél feltételezzük a deformálás nem lineáris függőségét a terhelésen.

ívrúdelemek

Rúdelemek amelyek élei ívben vannak. Mindenekelőtt az ívrácsostartók gyártásánál használtak, ahol a rácsostartó felső élét biztosítják.

eresz

Tetősíkok alsó éle.

elhelyezési vázlat

Szerkezet vázlati egyszerűsítése ahol a program vagy felhasználó a konkrét szerkezet részleteit modellezi a rúdelemekkel és csomólemezekkel.

hosszanti merevítések

Szerkezeti elemek merőlegesen helyezve a rácsostartó síkjába amelyek az egész szerkezeten átnyúlnak. A helyes működésük biztosításához átlóelemekkel vagy merevítő rácsostartókkal kell kiegészítteni.

támaszték

A tetőszerkezet érintkezési helye az alsó szerkezettel. Itt történik a belső erők átvitele a tető terhelésétől az alsó szerkezetbe.

félkonty

Tetőszerkezet végének trapézformájú csúcsa amely felett a tető lejtős.

segédszeglemez

Szeglemez amely kiegészíti a számítási szeglemezt a csomópontban. Dacára  annak hogy vivőelemeket csatol, nincs vivő működése.

portálprés

Portálra szerelt prés, amely az egész munkahely felett mozog. A prés a rácsosszerkezeteket csatolja a csomólemezek préselésével.

talpszelemen

A kerületi falakra fektetett fagerenda. A tetőszerkezet alapjaként szolgál.

rugalmas támaszték

Támaszték amely rugalmasan viselkedik, a megadott irányban lehetővé teszi a részletes deformálást.

térbeli merevítés

Szerkezeti megoldás, amely biztosítja a tetőszerkezet szilárdságát a préseltszeges, szeglemezekkel csatolt rácsostartókkal. A térbeli merevítés mindenekelőtt a rácsostartók függőleges állásukat biztosítja és a csatolóelemek kihajlását gátolja. Hosszanti merevítésekből, átlóelemekből vagy szélrácsostartókból van összeállítva.

túlnyúlás

Szerkezet része, amely a támaszközi térből kinyúlik. A túlnyúlás lehet vivő vagy szerkezeti attól függve hogy működik-e a statikai vázlatban vagy sem.

rúdelem

Farúd – a csomólemezekkel csatolt rácsostartók alapépítő egysége. A rúdelem úgy van vágva, hogy be lehet illesztve a szerkezetbe és a többi rúdelemmel tompán csatolva. A csomólemezes szerkezetekbe kettőtöl négy vágásig van idomítva.

rácsos szelemen

Síkbeli vesszőszerkezet amely képes a síkjában átvinni a támaszok terhelését. A rácsostartó leggyakrabban hajlításra van terhelve.

keret szerkezet

Megtört formájú rácsosszerkezet – úgynevezett keretsarkot tartalmaz.

rács

Kettő ( vagy több ) egymáson fekvő rúdelem, hosszanti irányban csomólemezekkel kötve. Az egész rúdnak vagy részének vivőképességét emeli.

kötőlemezek

Lyukacsos acéllemezek a faszerkezetek csatolásához. Lemezek a fával össze vannak szegelve.

statikai vázlat

Szerkezet vázlati egyszerűsítése amelyen a belső erők számítását el lehet végezni.

csomópont

Rúdelemek érintkezése a rácsostartóban. A rúdelemek csatolását a préselt szeges acéllemezek biztosítják.

préselt szeges csomólemez

Mechanikus kötőszer a faszerkezetek elemei kötéséhez. Tartalmazza a szegcsatolás előnyeit az erők átvitelénél és a fém csomólemezek tulajdonságait a csatolt elemek közötti erőátvitelt. A csomólemezek kétoldalúan vannak préselve a csatolásba. A mechanikus kötőelemek közül a csomólemezeknek van a legkisebb engedékenységét.

homlokzatfal

A tetőszerkezetet bevégző fal.

szerkezet szimmetriája

Szerkezet geometrikus tulajdonsága megedott az összes topológiai elem ábrázolásával a kiszámított vagy megadott függőleges szimmetria tengelye szerint. A szimmetria egyszerre lehetővé teszi a két szimmetrikus elem egyszerű szerkesztését és a nemszimmetrikus terhelés megadását valamint a belőle eredő kombinációkat. A program automatikusan tervezi a szerkezetet a legnehezebb hatásokra.

gerendarács

Két egymásra tett rúd amelyek bizonyos távolságban csomólemezekkel vannak csatolva. Az ilyen tartónak nagyobb a szilárdsága mint a csatolatlan rudaknál.

fa osztályozása

Kategóriák, amelyekbe a szilárdsági tényezők alapján szétosztott a fa. Az előírt jellemzések a szabványjavaslatban vannak.

kengyelek

Acélpléh kötőelemek amelyek lehetővé teszik a gerenda  tompa csatolását egy másik elemhez. A kengyelek konvex szegekkel vannak rögzítve.

felület hatási hossza

Szeglemez mérete amely döntő a szeglemezzel való erb átvitelét. Gyakorlatilag sto van a rudak csatlakozórésük vetítéséről a szeglemezre.

felület hatásos hossza

Szeglemez felülete a csatolt rúdon a hatástalan élek kivonása után. A fából a szeglemezre ható erők átvitelének vizsgálatához használ.

szögfűrész

Különféle szögű metszést végző fűrész. Kézi vagy szoftver segítségével lehet kezelni.

hajlat

Két tetősík átnyúlása, amelyek alsó élei nagyobb mint 180°szöget zárnak be.

konty

Tetőszerkezet részletének bevégzése. A tető nem pajzzsal végződik hanem lemetszett tetősíkkal, amely a pajzsot helyettesíti.

kontyfal

Az épület homlokzatfala amely nem pajzzsal végződik hanem konttyal. Kontygerendák támaszaként szolgál.

szelemen

Vízszintes tartók a rácsostartók felső övükön  vannak elhelyezve. Átviszik a megterhelést a tetőhéjazatról a tetőszerkezetbe.

saját teher

Megterhelési állapot amelyben a szerkezet saját súlya van beleszámítva.

belső erők

A külső megterheléssel okozott erők. A belső erők közé tartoznak a normál, toló és hajlító nyomatékok.

számítási vázlat

lásd a statikai vázlatot

számítási lemez

Szeglemez, amely a szerkezet egyes rudait köti össze. A szeglemez a kiválasztott szabvány szerint vizsgált.

merevítő ék

Faék, amely a rácsostartó alsó részletébe van rakva amikor a támasz a rácsotartó belsejébe tolódik. Biztosítja a belső erők átvitelét a felső övből a támaszba az alsó öv terhelése nélkül. Az állását segéd szeglemezek biztosítják.

terhelés

Szerkezetre ható külső tényezők, amelyek a szerkezet reakcióját hívják ki ( deformálás, belső erők)

terhelési állapot

Hasonló tulajdonságú a szerkezetre ható megterhelések összege.

terhelési kombináció

Kiválasztott, egyidőben ható terhelési állapotok összege. A terhelési állapotok összetételét a szabvány írja elő.

szélöv

Lyukasztott acélöv a fa tetőszerkezetek szeleléséhez. A nyílások lehetővé teszik a szeges rögzítést a szerkezethez.

merevítő rácsostartó

Téglalap alakú rácsostartó amelyet laposra rakják a rácsostartók közé. A céljuk a szerkezet merevítése vakamint vízszintes terhelés átvitele a támaszokba.


Bevezető oldalTartalomjegyzékKontakt
Czech Version English Version Russia Version Hungarian Version